به اتهام حمل بیش از 40 گرم هروئین؛
فوتبالیست سابق با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد

سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
1390/03/10
05-31-2011
14:12:50
9003-07091: کد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

 

وکیل مدافع «علی.الف» ـ فوتبالیست سابق ـ از صدر حکم حبس ابد برای موکلش از سوی شعبه30 دادگاه انقلاب خبر داد.

 

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهارکرد: اتهامات موکلم در پرونده نگهداری بیش از 40 گرم هروئین، استفاده از محل سکونت جهت تولید و توزیع مواد مخدر و استعمال شیشه و نگهداری آن عنوان شده بود و نماینده‌ مدعی‌العموم درخصوص اتهام نخست درخواست مجازات اعدام و در مورد دو اتهام دیگر تقاضای مجازات قانونی کرده بود.

وکیل مدافع «علی. الف» خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره ار سوی شعبه 30 دادکاه انقلاب، موکل در مورد اتهام نگهداری هروئین با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم و از اتهام استفاده از محل سکونت در جهت تولید و توزیع مواد مخدر، تبرئه شد و درخصوص اتهام استعمال شیشه و نگهداری آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر شد.

وی یادآور شد: حکم صادره جهت بررسی رعایت تشریفات قانونی به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود و تلاش خواهیم کرد با توجه به سوابق موکل، پرونده جهت عفو در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه‌ی قضاییه مطرح شود.